Polecane programy przez nasz team.
Recommended programs for our team.

PL POLECAMY WIELOKAMERĘ NARZĘDZIE AUTO-SYNCHRONIZACJI SYNCAILA 2

PL Polecamy syncaile, używamy tego programu od dłuższego czasu do synchronizacji naszych projektów, program szybko wyszukuje i dopasowuje momenty z różnych kamer, pomaga nam to zaoszczędzić nasz cenny czas, polecamy go każdemu, kto nagrywa na więcej niż jednej kamerze.

EN WE RECOMMEND MULTI-CAMERA AUTO-SYNC TOOL SYNCAILA 2

EN We recommend syncaile, we have been using this program for a long time to syncronize our projects, the program quickly finds and matches moments from different cameras, it helps us save our valuable time, we recommend it to anyone who records on more than one camera.